Φάκελος Εγκύκλιοι και διάφορα έγγραφα

Έγγραφα

Επιλογή Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
pdf ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (328 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 3.03 MB)
pdf ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν 2308 1995 (341 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 395 KB)
pdf Ενημέρωση για τις υποχρεώσεις Συμβολαιογράφων, Δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα με το αρ. 2 παρ. 6 εδ.γ Ν.2308/1995, όσον αφορά στη διαδικασία κτηματογράφησης στους Καλλικρατικούς Δήμους (432 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 327 KB)
pdf Έναρξη λειτουργίας νέας ψηφιακής πλατφόρμας για τις Επιτροπές Εξέτασης Υποθέσεων Κτηματογράφησης-ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (96 μεταφορτώσεις) Λήψη (pdf, 338 KB)
pdf ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2023-ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (201 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 269 KB)
pdf ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2023 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ (221 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 56 KB)
pdf ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2023-ΟΔΗΓΟΣ (523 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 131 KB)
pdf Ανάρτηση δασικού χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας πλην των περιοχών των πρώην Κοινοτήτων Αλεπούς, Καναλίων, Κ. Κορακιάνας και πρώην Δήμου Κερκυραίων και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του (774 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 239 KB)
pdf Προθεσμία Διόρθωσης των Αρχικών Κτηματολογικών Εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (παλαιά προγράμματα κτηματογράφησης) μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4759/2020 (Α' 245, άρθρο 134 παρ. 4). (823 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 633 KB)
pdf Καθορισμός μορφής και περιεχομένου τοπογραφικού διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών ΟΙΚ.ΝΔ.0005_2000192 (951 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 117 KB)
pdf Ελληνικό Κτηματολόγιο-Προθεσμία Διόρθωσης των Αρχικών Κτηματολογικών Εγγραφών σε Περιοχές που κηρύχθηκαν υπό Κτηματογράφηση πριν από την Έναρξη Ισχύος του ν. 3481/2006 (παλαιά Προγράμματα Κτηματογράφησης) (851 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 518 KB)
pdf Τροποποίηση διατάξεων Ν. 2664-1998 (768 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 179 KB)
pdf Επιστολή σε Κτηματολογικά γραφεία για προθεσμία διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (παλαιά προγράμματα κτηματογράφησης) (857 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 127 KB)
pdf ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΧΑ (929 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 92 KB)
pdf Προθεσμία διόρθωσης αρχικών κτηματολογικών εγγράφων (1670 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 185 KB)
pdf ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 37 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4315/2014 - ΕΚΧΑ Α.Ε. (1303 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 105 KB)
pdf Μη υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού ιδιοκτησίας για την καταχώριση πρόδηλου σφάλματος (1470 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 110 KB)
pdf Παροχή συναίνεσης από το Ελληνικο Δημόσιο "ως τρίτος" σε αίτημα διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος αρ.18 παρ.1 α και β περίπτωση "αα" Ν.2664/1998 όπως ισχύει (1947 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 432 KB)
pdf Η ΠΟΛ 1279/2013 (Β΄ 3397): Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα φορολογικής διαδικασίας, για το έτος 2014 (3019 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 786 KB)
έγγραφο Η υπ’ αρ. πρωτ. 106193 οικ/27.11.1987 εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη χρήση φωτοτυπικών αντιγράφων κατά τις συναλλαγές με τα Υποθηκοφυλακεία (1331 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 25 KB)
Κύλιση στην Αρχή