ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 11.6.2010

Αρ.Πρωτ. 2108

Προς
- κ.Χάρη Καστανίδη
Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
- κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου
Υπουργό Οικονομικών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- κ. Γεώργιο Δημήτραινα
Γ. Γ. Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
-κ. Ηλία Πλασκοβίτη
Γ. Γ. Υπουργείου Οικονομικών

Κύριοι Υπουργοί,

Σας καλούμε να παρευρεθείτε στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010 και ώρα 12.00΄, στην Θεσσαλονίκη στο Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης, στα θέματα της οποίας έχει προστεθεί ως κατεπείγον η απάντηση η οποία πρέπει να είναι έτοιμη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Οικονομικών στις 20 Ιουνίου 2010, ενόψει της ταχθείσης έως 7 Ιουλίου προθεσμίας στην Αιτιολογημένη Γνώμη της Κομισιόν σε σχέση με τις «κατώτερες αμοιβές» και με δεδομένη τη θέση μας ότι η υπόθεση πρέπει να κριθεί από το ΔΕΚ .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΠΑΞΙΝΟΣ