Σας πληροφορούμε ότι υπεγράφη (και δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. Β με ημερομηνία 09.03.2011) η Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου για την Υποστήριξη εφαρμογής του Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ 130/τ. Α/03.08.2010)/ συνδρομή στην επιδίωξη για εξωδικαστικό συμβιβασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013(σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ)αριθ.1081/2006)». Η Κ.Υ.Α ρυθμίζει το πλαίσιο λειτουργίας και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στο δίκτυο παροχής συνδρομής.
Οι δικηγόροι-μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων που συμμετέχουν στη δράση αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνδράμουν τους υπερχρεωμένους οφειλέτες στη συμπλήρωση της αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού προς τους πιστωτές, στη διατύπωση της πρότασης διευθέτησης των οφειλών και στις διαπραγματεύσεις με αυτούς και να συντάσσουν το πρακτικό επιτυχίας ή τη βεβαίωση αποτυχίας του συμβιβασμού. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώσουν τους δικηγόρους - μέλη τους για τα παραπάνω, να συγκεντρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία από αυτούς και να τα υποβάλουν στο Συνήγορο του Καταναλωτή. Η κατανομή των υποθέσεων στους συμμετέχοντες στη δράση δικηγόρους γίνεται ισομερώς.
Στους δικηγόρους που συνδράμουν τους οφειλέτες κατά τα ως άνω καταβάλλεται ως αποζημίωση το ποσό των 123 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., το οποίο προσαυξάνεται κατά το ποσό των 100 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε περίπτωση σύνταξης πρακτικού επιτυχίας του συμβιβασμού.
.
Για τη συμμετοχή των Δικηγόρων στη δράση απαιτείται η υπογραφή σύμβασης με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ), η οποία είναι ο Δικαιούχος του έργου. Οι δικηγόροι που θα υπογράψουν τη σύμβαση δικαιούνται αποζημίωσης με την προσκόμιση πρακτικών επιτυχίας ή βεβαιώσεων αποτυχίας που φέρουν ημερομηνία από 28.01.2011 και για όλο το τρέχον έτος.
Για τη συμμετοχή των δικηγορικών συλλόγων είναι απαραίτητη η έγγραφη δήλωση-αποδοχή των όρων της Κ.Υ.Α., που θα αποσταλεί στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., fax: 210 3821241 υπόψη Ν. Παπασουλιώτη) η οποία στη συνέχεια θα τις διαβιβάσει στους εμπλεκόμενους φορείς (ΕΥΕ/ΕΚΤ, Συνήγορος του Καταναλωτή)
Τις προσεχείς ημέρες θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή η Κ.Υ.Α., καθώς και κατάλογος με τους Δικηγορικούς Συλλόγους που έχουν ήδη δηλώσει με επιστολές τους στη Γενική Γραμματεία ότι επιθυμούν να συμμετέχουν στη δράση. Επιπλέον, θα αναρτηθεί υπόδειγμα δήλωσης συμμετοχής-αποδοχής των όρων της Κ.Υ.Α., το οποίο καλούνται να συμπληρώσουν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι που έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή, όπως επίσης και οι Δικηγορικοί Σύλλογοι που δηλώνουν για πρώτη φορά το ενδιαφέρον τους να συμμετέχουν.

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Σπυράκος