Επειδή γινόμαστε δέκτες παραπόνων από δικηγόρους αλλά και απλούς πολίτες  για ορισμένες αρνητικές καταστάσεις που παρατηρούνται στο νέο δικαστικό μέγαρο, γνωστοποιούμε την θέση του Συλλόγου μας όπως έχει διατυπωθεί με το υπ'αριθμ. πρωτ. 42/1-2-2013 έγγραφό μας προς την επιτροπή διοίκησης και διαχείρισης του νέου δικαστικού μεγάρου:

       Στην βάση  του καθήκοντος όλων μας για την προστασία του δημοσίου χώρου, στο πλαίσιο  των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Διοίκησης και Διαχείρισης και πριν γίνει η οριστική παραλαβή του έργου, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τις ακόλουθες  παρατηρήσεις του Συλλόγου  μας σχετικά με την μέχρι τώρα λειτουργία του δικαστικού μας μεγάρου. Συγκεκριμένα:
  *- Σε ορισμένες ψευδοροφές γραφείων   έχουν συμβεί εισροές ομβρίων και στην συνέχεια συνέβησαν αποκοπές τμημάτων της ψευδοροφής. Θα πρέπει να ελεγχθεί πού οφείλονται και να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα άμεσα πριν την οριστική παραλαβή.*- Ένας εκ των κεντρικών ανελκυστήρων του κτιρίου (ο άκρος δεξιός) εμφανίζει από την  αρχή συνεχή προβλήματα και το μεγαλύτερο διάστημα είναι εκτός λειτουργίας. 
*-Σε πολλές  θύρες απαιτείται η τοποθέτηση stop καθόσον προσκρούουν στους παράπλευρους τοίχους από γυψοσανίδα και προκαλούν ζημιές.-  
*- Οι επιβραδυντικοί μηχανισμοί κλεισίματος των θυρών των ακροατηρίων κλπ κοινοχρήστων χώρων δεν λειτουργούν με αποτέλεσμα να προκαλούνται ιδιαίτερα ενοχλητικοί θόρυβοι κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων από την είσοδο – έξοδο των ανθρώπων. 
  *- Παρατηρείται έντονα  ανορθολογική λειτουργία των κλιματιστικών μηχανημάτων  του κτιρίου. Διάφοροι χώροι , ιδιαίτερα κοινόχρηστοι, υπερθερμαίνονται με αποτέλεσμα να ανοίγονται πορτοπαράθυρα προκειμένου οι συνθήκες να μην είναι αποπνικτικές.- Είναι ακατανόητο να συμβαίνει κάτι τέτοιο στις συνθήκες κρίσης που βιώνει η κοινωνία μας. Απαιτείται ορθολογική ρύθμιση της θέρμανσης ιδιαίτερα των ακροατηρίων και των κοινοχρήστων χώρων.
*- Θέμα μικρών ακροατηρίων.- Ευθύς εξ αρχής έχει παρατηρηθεί από τον Σύλλογό μας  ότι τα ακροατήρια είναι μικρά σε αντίθεση με τους κοινόχρηστους χώρους που είναι τεράστιοι. Θεωρούμε ότι θα πρέπει, δύο ακροατήρια τουλάχιστον (το ακροατήριο του Τριμ. Πλημ/κείου στο ισόγειο και το ακροατήριο  του Εφετείου στον δεύτερο όροφο) να διαπλατυνθούν προκειμένου να μπορούν να δεχθούν περισσότερο κόσμο. Αυτό είναι τεχνικά – χωροταξικά εφικτό αφού μπορεί να ενσωματωθεί στο χώρο των ακροατηρίων τμήμα του συνεχομένου κοινοχρήστου χώρου  και μπορεί να γίνει με αμελητέο κόστος αφού απαιτείται μόνο η καθαίρεση του πίσω τοίχου του ακροατηρίου και η κατασκευή ενός άλλου πλαγίου με γυψοσανίδες.
   Περαιτέρω, θεωρούμε πως το πρόβλημα των μικρών ακροατηρίων και του συνωστισμού πολλών ανθρώπων σ’αυτά σε ορισμένες διαδικασίες  (π.χ. στα Μον. Πλημ/κεία) μπορεί να αντιμετωπιστεί με τοποθέτηση  έξω από τα ακροατήρια, στους κοινόχρηστους χώρους, ηλεκτρονικών πινάκων που θα αναγράφουν τον αριθμό κάθε υπόθεσης.
*- Κυλικείο. Απαιτείται επίσπευση της διαδικασίας για την δημοπρασία. Καθημερινά γινόμαστε δέκτες παραπόνων από δικηγόρους και πολίτες για την αδυναμία προμήθειας ακόμη και πόσιμου νερού καθόσον δεν υπάρχουν έξωθεν του δικαστικού μεγάρου σχετικά καταστήματα.
*-  Δεν υπάρχουν κάλαθοι αχρήστων στους κοινόχρηστους χώρους και πρέπει να ζητηθεί να τοποθετηθούν. Ακόμη, στον προαύλιο της κυρίας εισόδου χώρο, πρέπει να ζητηθεί να τοποθετηθούν μερικά επιδαπέδια στακτοδοχεία.
*- Συγκοινωνιακό πρόβλημα. Φρονούμε πως πρέπει να γίνει έγγραφη ερώτηση στον Δήμο για το σημείο στο οποίο ευρίσκεται η διαδικασία πολεοδόμησης της περιοχής. Επειδή δε η διαδικασία αυτή φαίνεται πως θα βραδύνει ακόμη, θεωρούμε πως πρέπει να αναζητηθούν, εν τω μεταξύ, και άλλες λύσεις. Μία εξ αυτών θα μπορούσε να είναι να απαιτηθεί από τον Δήμο να προχωρήσει σε συγκοινωνιακές ρυθμίσεις (όπως λ.χ. μονοδρομήσεις) στους υπάρχοντες δρόμους προς το Δικαστικό Μέγαρο. Η επικρατούσα κατάσταση δρόμων διπλής κατεύθυνσης  με αυτοκίνητα σταθμευμένα και στις δύο πλευρές των δρόμων, δεν είναι μόνο απαράδεκτη αλλά είναι και επικίνδυνη. Σε περίπτωση κινδύνου δεν θα είναι δυνατή η προσπέλαση στο χώρο του δικαστικού μεγάρου στα οχήματα πρώτης ανάγκης όπως π.χ. πυροσβεστικά οχήματα.
*- Οι χώροι στάθμευσης στο υπόγειο του κτιρίου πρέπει, φρονούμε, να αξιοποιηθούν προς εξυπηρέτηση δικαστών και δικ. Υπαλλήλων.                       
                         Με τιμή
Ο  Πρόεδρος                                                  Ο  Γεν. Γραμματέας

Βραδής Ιωάννης                                             Φαϊτάς Σπυρίδων