Οι συνάδελφοι που διορίζονται αυτεπαγγέλτως σε ποινικές και πολιτικές υποθέσεις είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν κατά την εκφώνηση της υπόθεσης ειδικό έντυπο παράστασης το οποίο χορηγείται από τη γραμματεία του Δ.Σ.Κ.
Κατά τους αυτεπάγγελτα διορισμούς ειδικά στα ποινικά δικαστήρια οι συνάδελφοι που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να διοριστούν πρέπει να φροντίσουν να είναι διαθέσιμοι .