Είναι γνωστό στο Διοικητικό Συμβούλιο  του ΔΣΚ αλλά και σε όλους τους  συναδέλφους,  το πρόβλημα έλλειψης  δικαστικών υπαλλήλων, τόσο στο Ειρηνοδικείο όσο και στο Πρωτοδικείο  και   Εφετείο  Κέρκυρας. Το πρόβλημα αυτό  γίνεται εντονότερο με τις αποσπάσεις – μεταθέσεις  και συνταξιοδοτήσεις  και άλλων υπάλληλων. Το ΔΣ   στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του – δυνατοτήτων του,  σε συνεργασία και με το σύλλογο δικαστικών υπαλλήλων,  έχει  ήδη προβεί στις απαραίτητες παρεμβάσεις  προς τους θεσμικούς – αρμόδιους φορείς,  παράλληλα δε  έχει προγραμματίσει και παρέμβαση  στον αρμόδιο Υπουργό.
Ενόψει  της ανωτέρω έλλειψης  δικαστικών υπαλλήλων,  του αυξημένου φόρτου εργασίας  που αυτοί επωμίζονται   καθημερινά  και  στα  πλαίσια  της αγαστής  συνεργασίας  μας,   ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ  θερμά τα μέλη του ΔΣΚ  όπως  για τα τρέχοντα  θέματά τους,  (κατάθεση δικογράφων, προτάσεων, σχετικών εγγράφων  παραλαβή δικογράφων , σχετικών εγγράφων,  αποφάσεων  κλπ.), πλην  των επειγουσών περιπτώσεων,  απασχολούν  τους   δικαστικούς υπαλλήλους  μέχρι και την 13.30   ώρα καθημερινά, προκειμένου  οι τελευταίοι να μπορούν  να ανταποκρίνονται  στα ημερήσια καθήκοντά τους .
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Η ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ι.ΒΡΑΔΗΣ                                               Θ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ