Πατήστε εδώ για εγκύκλιο

Σε συνέχεια της αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματός μας, για τη δημοσίευση του Νόμου 4321/21-03-2015, σας κοινοποιούμε την κατεπείγουσα εφαρμοστέα εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όσον αφορά την έναρξη και λειτουργία του νέου Νόμου.  Παρακαλούμε θερμά, για την ανάρτηση σε όλα τα σάιτς που κατέχετε, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι Έλληνες πολίτες να εισέρχονται στα Ασφαλιστικά Ταμεία για την τακτοποίηση τυχόν εκκρεμοτήτων τους.  Τέλος, σας ευχαριστούμε ειλικρινά για τις άριστες Πολιτικές σας συνεργασίες.-

 Με τιμή,  Αθήνα, 26 Μαρτίου 2015  

Με εντολή  Διευθυντή κυρίου Κωνσταντίνου Κούρκουλου 

Ο ενεργών τις ασφαλιστικές διαδικασίες υπάλληλος 

Ηλίας Σαρρής