Ανακοινώνεται ότι το Δ.Σ. κατά την συνεδρίασή του της 4/3/2016, αφού ενημερώθηκε από τον πρόεδρο του Δ.Σ.,  ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για συνέχιση της αποχής μέχρι και την 16/3/2016 την οποία συνέχιση   θα εισηγηθεί και στην Γ.Σ. των μελών του Συλλόγου που έχει προσκληθεί να συνέλθει την Τρίτη  8/6/2016 και ώρα 12.00 με θέματα:

 1).- Ενημέρωση για τις εξελίξεις στο ασφαλιστικό ζήτημα.

2).- Έγκριση της απόφασης της Ολομέλειας για συνέχιση της αποχής μέχρι και 16.3.2016.

    Σημειώνεται ότι στην γραμματεία του Συλλόγου υπάρχει αντίγραφο της αναλογιστικής μελέτης που συνετάχθη και παρουσιάστηκε στην Ολομέλεια τα δε συμπεράσματα της μελέτης αυτής αυτής θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα μας ούτως ώστε, στην σοβαρή καμπή που ευρίσκεται το θέμα του ασφαλιστικού,  το κάθε μέλος του Συλλόγου μας να μπορεί να συμμετάσχει υπεύθυνα στην Γ.Σ.
ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.