Στην περιοχή μελών έχει αναρτηθεί τελευταία πληροφόρηση για το ασφαλιστικό .