ΠΡΟΣ
Τον Πρόεδρο και την Ολομέλεια των Προέδρων  των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος


  ΘΕΜΑ: Η άποψη του Δ.Σ.  Κέρκυρας επί του ασφαλιστικού  ζητήματος.   

                   
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε.
Αξιότιμοι κ.κ. συνάδελφοι


Ως γνωστόν, μετά την τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειάς μας όπου μας παρουσιάστηκε  η  αναλογιστική μελέτη, οι παραδοχές και τα πορίσματα της οποίας δέχονται ποικίλλη κριτική,  ακολούθησαν  αντιπαραθέσεις και αμφισβητήσεις ως προς το ποια είναι η επίσημη θέση του κλάδου μας επί της κυβερνητικής πρότασης για το ασφαλιστικό.
Επειδή  ο κλάδος μας  ευρίσκεται σε αποχή επί τρεις σχεδόν μήνες  με οδυνηρές οικονομικές επιπτώσεις στην μεγάλη πλειονότητα των μελών των συλλόγων μας, επειδή φουντώνει ο προβληματισμός  αλλά και η αμφισβήτηση για την ορθότητα των γενομένων επιλογών και το τελέσφορο αυτών και επειδή, κυρίως, πρέπει να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος διάσπασής μας,  η ευθύνη όλων μας είναι μεγάλη και οφείλουμε να προσέλθουμε στην συνεδρίαση της 29/3 με  συγκεκριμένη άποψη και  σαφή θέση ώστε να διαμορφωθεί αδιαμφισβήτητη  κοινή γραμμή και πορεία.
Με αυτό το σκεπτικό, λαμβάνοντας συνάμα υπόψη ότι είναι σχεδόν αδύνατο να εκτεθούν αναλυτικά  κατά την συνεδρίαση της Ολομέλειας οι απόψεις όλων των Συλλόγων, το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας καταθέτει τον δικό του προβληματισμό και την δική του πρόταση , συνεκτιμώντας και  αξιοποιώντας τις κατά καιρούς επισημάνσεις όσων ασχολήθηκαν με το ασφαλιστικό πρόβλημα και το ΕΤΑΑ.
Η προσέγγισή μας στο πρόβλημα  στηρίζεται στα παρακάτω δεδομένα που επιγραμματικά αναφέρουμε και έχει ως εξής:

Α.- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ:


  - Το ασφαλιστικό όπως και το φορολογικό αποτελούν προαπαιτούμενα του 3ου μνημονίου που υπέγραψε – δεσμεύτηκε η ελληνική κυβέρνηση.
  - Υφίσταται μνημονιακή δέσμευση  της χώρας για εξοικονόμησης 1,8 δις.
   -  Υπάρχει έλλειψη του απαραίτητου χρόνου για τον απαιτούμενο ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο και την ουσιαστική διαβούλευση (που σε σοβαρές χώρες διήρκεσαν χρόνια) , λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας και του τεχνικού χαρακτήρα του θέματος,  εξαιτίας της  πίεσης που προκαλεί στην Κυβέρνηση η ανάγκη να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση το ταχύτερο.


Β.- ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ:
Το προσχέδιο Κατρούγκαλου δομείται πάνω σε δύο άξονες:
1).- Σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών  με το εισόδημα. Σύνδεση ασφαλιστικού με φορολογικό.
2).- Συγχώνευση όλων των ασφαλιστικών ταμείων  σε ένα ενιαίο ταμείο  ΕΦΚΑ -  Θέσπιση  κοινών κανόνων για όλους τους ασφαλισμένους.


Γ.- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ ΑΠΟ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ:


- Άμεση, ανεπιφύλακτη απόρριψή του επισημαίνοντας, ορθά, τις αδιαμφισβήτητα καταστροφικές επιπτώσεις που θα έχει στον κλάδο.
- Απαίτηση για απόσυρση του προσχεδίου και στην συνέχεια  έναρξη διαλόγου από μηδενική βάση.
- κινητοποίηση των λοιπών επιστημονικών κλάδων που υπάγονται στο ΕΤΑΑ προκειμένου να υπάρξει συμπαράταξη για ενιαία αντιμετώπιση και κοινή δράση.
- εξαγγελία  στην Ολομέλεια σύστασης ειδικής επιτροπής που θα επεξεργαζόταν, διαμόρφωνε   και θα τεκμηρίωνε επιστημονικά τις θέσεις και την πρόταση του κλάδου μας ώστε να αντιμετωπισθεί η κριτική ότι περιοριζόμαστε σε στείρα άρνηση χωρίς πρόταση.
- παρουσίαση, τελικά, στην Ολομέλεια των πορισμάτων μιάς αναλογιστικής μελέτης με συγκεκριμένες παραδοχές και προϋποθέσεις, που αφορά μόνον το ΤΑΝ.
- Αμφισβήτηση από δικηγορικούς συλλόγους κατά πόσο τα πορίσματα της αναλογιστικής μελέτης αποτελούν την επίσημη θέση του κλάδου, αμφισβήτηση αυτών καθ’ εαυτών των παραδοχών και των πορισμάτων της αναλογιστικής μελέτης. Ασάφεια, τελικά, ως προς το αν έχει ο δικηγορικός κόσμος ενιαία επίσημη αντιπρόταση στην  κυβερνητική πρόταση του προσχεδίου Κατρούγκαλου.
Δ.- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ :


*- Αν ήθελε γίνει δεκτό ότι το πόρισμα της αναλογιστικής μελέτης αποτελεί την επίσημη θέση μας, τότε το Δ.Σ. του Συλλόγου Κέρκυρας εκφράζει έντονο προβληματισμό και ανησυχία  για το τελέσφορο της μακροχρόνιας ήδη προσπάθειάς μας  καθόσον εκτιμά ότι δεν υπάρχει ρεαλιστική αντιμετώπιση των πραγματικών δεδομένων   της υφιστάμενης πολιτικής κατάστασης. Συγκεκριμένα:
- Αξιολογείται ως μη ρεαλιστική η προσδοκία να ικανοποιηθεί το αίτημά μας για απόσυρση του προσχεδίου και έναρξη διαλόγου από μηδενική βάση. Εκτός και υπάρξουν ραγδαίες πολιτικές ανακατατάξεις.
- Το πόρισμα της αναλογιστικής μελέτης για το ΤΑΝ δεν συνδέεται με το εισόδημα.
- Το πόρισμα της αναλογιστικής μελέτης δεν συνέχεται με την κυβερνητική λογική της συνένωσης των Ταμείων όπως εκφράζεται με την δημιουργία ενός μόνον ενιαίου ταμείου.
- Οι παραδοχές και τα συμπεράσματα της αναλογιστικής μελέτης επιδέχονται σοβαρή κριτική και, κατ’ επέκταση, έντονη αμφισβήτηση .
*- Αν, αντιθέτως,  το πόρισμα της αναλογιστικής μελέτης ΔΕΝ αποτελεί την επίσημη θέση μας, και, επιπροσθέτως , επικρατήσει η εκτίμηση ότι δεν μπορεί να έχει τύχη ως αντιπρόταση στην Κυβέρνηση, τότε ανακύπτει κατεπείγουσα ανάγκη διαμόρφωσης αυτής της αντιπρότασης  και συντονισμού της δράσης μας με  αυτή.


Ε.- ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ :


Επειδή το ΔΣ του Δ.Σ. Κέρκυρας εκτιμά ως  αδύνατη την πιθανότητα αποδοχής λειτουργίας του ΤΑΝ ως αυτοτελούς Ταμείου, (σε αντίθεση με το ΕΤΑΑ) και απίθανη την περίπτωση να αποκλίνει η Κυβέρνηση  από την αρχή της σύνδεσης των ασφαλιστικών εισφορών με το εισόδημα, προτείνει τα ακόλουθα αξιοποιώντας τις κατά καιρούς επισημάνσεις όσων ασχολήθηκαν με το ΕΤΑΑ :

   1.- Λειτουργία του ΕΤΑΑ στα πλαίσια του δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ως ένα ενιαίο ξεχωριστό Ταμείο με οικονομική αυτοτέλεια και με θεσμική εγγύηση του Κράτους στην παροχή  της βασικής εθνικής σύνταξης. Λειτουργία του  με έμφαση σε αναδιανεμητικά  αλλά και ανταποδοτικά χαρακτηριστικά καθώς και  στην αρχή της αλληλεγγύης  των γενεών.
2. Θέσπιση (σταδιακά ) ενιαίων εισφορών για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ   (νομικούς, υγειονομικούς, μηχανικούς) με ετήσια κατώτατη ενιαία εισφορά σε ύψος που θα διασφαλίζει   την παραμονή στο σύστημα όλων των ασφαλισμένων του Ταμείου  και  κατ’ επέκταση την δυνατότητα καταβολής της εθνικής σύνταξης. Θέσπιση επιπλέον εισφοράς  με βάση το εισόδημα του ασφαλισμένου με λογικό συντελεστή, χαμηλότερο βέβαια της κυβερνητικής πρότασης, που θα εξαχθεί μετά από αναλογιστική μελέτη, και με την προϋπόθεση της θέσπισης ενός σταθερού φορολογικού συστήματος λόγω του ότι φορολογικό και ασφαλιστικό λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία. Σε κάθε περίπτωση, θέσπιση ενός ανωτάτου ορίου φορολογικής και ασφαλιστικής υποχρέωσης που θα διασφαλίζει την  δυνατότητα άσκησης επαγγέλματος και αξιοπρεπή επιβίωση.
Ειδικότερα:
αα. Η βασική εισφορά  να είναι ίδια για όλους τους ασφαλισμένους του Ταμείου (ΕΤΑΑ)  που θα εξασφαλίζει την δυνατότητα καταβολής της, την ασφαλιστική ενημερότητα τόσο για την άσκηση του επαγγέλματος όσο και για τις παροχές υγείας και πρόνοιας και θα εξασφαλίζει, ακόμη, την ελάχιστη εγγυημένη εθνική σύνταξη.
ββ. Η συμπληρωματική εισφορά να εξασφαλίζει  μια ανάλογη ανταποδοτικότητα στην χορηγούμενη σύνταξη.
γγ. Διατήρηση της έκπτωσης για τους νέους ασφαλισμένους (πρώτη πενταετία από είσοδο στο επάγγελμα) .
 3.- Θέσπιση (με σταδιακή προσαρμογή)  ενιαίων παροχών για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, (με εξασφάλιση του σημερινού επιπέδου παροχών τουλάχιστον) όπως επίσης και ενιαίων προϋποθέσεων υπαγωγής στην ασφάλιση, συνταξιοδότησης κλπ.  Ενιαιοποίηση, δηλαδή, και  για τους τρεις Τομείς του ΕΤΑΑ , ασφαλιστικών κλάδων, εισφορών, παροχών, ηλικιακών ορίων θεμελίωσης σύνταξης, παροχών σε χρήμα κ.λ.π.
4.-  Κατάργηση του ν.4254/14 αναφορικά με την υπαγωγή του ΤΕΑΔ  στο ΕΤΕΑ  από 1.7.2014. Δημιουργία  φορέα του νομικού κλάδου βάση του οποίου θα μπορούσαν να αποτελέσουν τα υφιστάμενα σήμερα ταμεία προνοίας και ο ΛΕΔΕ.
5.- Στο πλαίσιο των χρησιμοποιουμένων μέσων για τις διεκδικήσεις μας, αντί να εξαντλούμαστε  μόνο στην πολύμηνη αποχή,  θα μπορούσαν να  δρομολογηθούν διάφορες διεκδικήσεις  και δικαστικές ενέργειες όπως:
*- Άμεση δικαστική διεκδίκηση κατά του Ελληνικού Δημοσίου των διαθεσίμων που «κουρεύτηκαν» με το «PSI» λόγω της υποχρεωτικής από την Πολιτεία επένδυσης αυτών σε κρατικά ομόλογα.
*-Δικαστική  διεκδίκηση των 258 εκ. ευρώ από την τριμερή χρηματοδότηση νέων ασφαλισμένων μετά την 1/1/93 βάσει  του ν. 2084/92 που ουδέποτε κατεβλήθησαν
 *. Πρόβλεψη αντιμετώπισης μέσω του ΟΑΕΔ των προβλημάτων των ανέργων ελευθέρων επαγγελματιών που σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις λόγω της ασφάλισης της επαγγελματικής ιδιότητας δεν θεωρούνται ως άνεργοι.
 *-  Επανεξέταση των λεγόμενων «κοινωνικών πόρων» που έχουν ήδη καταργηθεί. Όσοι  δεν αποδεικνύεται ότι αποτελούν «κοινωνικούς πόρους» να διεκδικηθεί η παραμονή τους καθώς και η επαναφορά αυτών  που έχουν καταργηθεί.
*- Συμψηφισμός των υλικών ή αποϋλοποιημένων ενσήμων στις καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές και λελογισμένη αύξηση των ενσήμων του ΤΑΝ.

Κ. Πρόεδρε, κ.κ. συνάδελφοι.
Η πρόταση του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας δεν περιέχει, βέβαια, ποσοτικοποιημένα  στοιχεία και προϋποθέτει την σύνταξη των σχετικών αναλογιστικών μελετών. Θεωρούμε όμως ότι  κινείται στο πλαίσιο της διατήρησης του ΕΤΑΑ και ότι δεν αντίκειται στην υφιστάμενη πολιτική – κυβερνητική αντιμετώπιση του ασφαλιστικού ζητήματος  ασχέτως του αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με την πολιτική αυτή.
                          Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κέρκυρας
                                 ΓΙΑΝΝΗΣ  Γ.  ΒΡΑΔΗΣ