Την Παρασκευή 10/6 και ώρα 12.30 θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση μελών ΔΣΚ 

Ημερήσια διάταξη :

1.Ενημέρωση για απόφαση Ολομέλειας - έγκριση ή μη αυτής
2.Έγκριση απολογισμού 2015 - Προϋπολογισμού 2016