Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΑ, έκανε δεκτή την εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Ασφάλισης Νομικών(ΤΑΝ/ΕΤΑΑ) και αποφάσισε να παρατείνει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016, την προθεσμία  καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015, η οποία λήγει στις 30 Ιουνίου 2016.

Επίσης μετά από διαγωνισμό, ανατέθηκε σε δικηγορικό γραφείο της Αθήνας, η σύνταξη και κατάθεση αγωγής του ΕΤΑΑ κατά του ελληνικού δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδας, για την ζημία που υπέστη το Ταμείο από την υποχρεωτική συμμετοχή του στην αναδιάρθρωση του  δημοσίου χρέους που κατείχαν ιδιώτες(PSI).