Σας   διαβιβάζουμε  το υπ’ αριθμ.   3/9-6-2016     ΨΗΦΙΣΜΑ της Γενικής   Συνέλευσης
 του Δικηγορικού Συλλόγου Ιερής Πόλεως Μεσολογγίου και παρακαλούμε για τις άμεσες
 ενέργειες  σας , προκειμένου να εκτονωθεί η έκρυθμη κατάσταση και να
αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.
Ο Πρόεδρος

Μάριος Παπαθεοδώρου

  Πίνακας  Αποδεκτών:
1.       Yπουργό Δικαιοσύνης και Διαφάνειας και Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων
2.       Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
3.        Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
4.       Πρόεδρο και Εισαγγελέα Αρείου Πάγου
5.       Πρόεδρο και Εισαγγελέα Εφετών του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας
6.        Πρόεδρο και Εισαγγελέα Πρωτοδικείου Ι.Π. Μεσολογγίου.
7.       Πρόεδρο Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας
8.       Προέδρους  απανταχού Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας
9.       Πρόεδρο της  Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδας.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
                                                                     
                                                              Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
 
                Η Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου Μεσολογγίου ,με αφορμή την μηνυτήρια αναφορά
 του Πρωτοδίκη -  Ανακριτή Μεσολογγίου   Πρόδρομου Πιπερίδη κατά του Προέδρου και των μελών του
 Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού μας Συλλόγου, με την οποία  κατήγγειλε την συμβολική κατάληψη
 του Δικαστικού Μεγάρου της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου  που έγινε την 1-6-2016, στα πλαίσια της πανελλήνιας
 αποχής των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους,  συνήλθε  εκτάκτως σήμερα την 9 Ιουνίου  2016, σήμερα Πέμπτη
και ώρα 10,00 πμ και αφού  έλαβε υπ όψιν  την  άκρως προσβλητική και απαράδεκτη ενέργεια του ανωτέρου
 Δικαστού σε συνδυασμό πρωτίστως με την εν γένει συμπεριφορά του  κατά την εδώ παρουσία του  ως Πρωτοδίκη
– Ανακριτή, τα  μέχρι τώρα από  συναδέλφους  αναφερθέντα  περιστατικά  απρεπούς συμπεριφοράς η οποία
 είναι σε ευθεία αντίθεση  και με το υπ’ αριθμ, 34 παρ 1 του Κ. Περί  Δικηγόρων , την εκτός ορίων τυπολατρία
 του στην άσκηση  των ανακριτικών καθηκόντων και στην εν γένει λειτουργία του ανακριτικού γραφείου ,
αλλά  και την γενικότερη αντικοινωνική του συμπεριφορά, από την οποία απουσιάζει  ίχνος ακόμη και  μειδιάματος.
                                               ΟΜΟΦΩΝΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1)      Να εκδοθεί το παρόν ψήφισμα με το οποίο θα αποδοκιμάζεται  η στάση του ανωτέρου Δικαστή
2)      Να  γνωστοποιηθεί   το περιεχόμενό  του στους κάτωθι αναφερομένους αποδέκτες
3)      Να απέχουν τα μέλη του Δικηγορικού συλλόγου από κάθε δικαστηριακή ενέργεια στην οποία

        θα μετέχει με οποιοδήποτε ιδιότητα ο ανωτέρω Δικαστής
4)      Να ζητηθεί η άμεση  απομάκρυνσή του από το Πρωτοδικείο της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

        στο οποίο υπηρέτησαν δικαστικοί  λειτουργοί υψηλού φρονήματος
       και   πρωτίστως δικαστές - άνθρωποι,  η άψογη  συμπεριφορά των οποίων  έχει αποτυπωθεί 

       στην συνείδηση όχι μόνο των δικηγόρων αλλά και  όλης της κοινωνία μας .
                                                                                   
                                                                                   Ο Πρόεδρος
 
 
                                                                          Μάριος Παπαθεοδώρου