Ο δικηγορικός κόσμος της χώρας  δια των συντονιστικών του οργάνων εκφράζει την βαθιά του ανησυχία για τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Π. Πολάκη που κατά τρόπο αόριστο, γενικό και αυθαίρετο στρέφονται κατά δικαστικών λειτουργών. Τέτοιες αόριστες και ατεκμηρίωτες καταγγελίες, από αναρμόδιο μάλιστα υπουργό, πλήττουν βάναυσα το θεσμό της Δικαιοσύνης καθόσον   υπονομεύουν την εμπιστοσύνη του πολίτη απέναντι στη Δικαιοσύνη η οποία αποτελεί το έσχατο καταφύγιό του.

Η ανησυχία επιτείνεται από το γεγονός ότι δεν υπήρξε ουσιαστική ανάκληση των δηλώσεων αυτών ούτε σαφής κυβερνητική καταδίκη τους.

Είναι προφανές ότι η αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται της εν λόγω πολιτειακής λειτουργίας απαιτούν σοβαρότητα, υπευθυνότητα και σεβασμό των θεσμών.Όμως, για μια ακόμη φορά τίθεται υπό αμφισβήτηση η λειτουργία του κράτους δικαίου.  Ως εκ τούτου απαιτείται η τάχιστη ολοκλήρωση της διαταχθείσης από την Εισαγγελέα του Α.Π.  κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι καταγγελίες Πολάκη έχουν κάποια βασιμότητα ή αν πρόκειται για διασπορά ψευδών ειδήσεων με στόχο την δικαστική εξουσία οπότε ανακύπτει σοβαρό θεσμικό και πολιτικό  ζήτημα.

Το δικηγορικό σώμα οφείλει και θα παρακολουθήσει με την δέουσα θεσμική σοβαρότητα το θέμα ενημερώνοντας, ως οφείλει, τους πολίτες.

         Ο  Πρόεδρος του Δικ. Συλ. Κέρκυρας

                  ΓΙΑΝΝΗΣ  Γ.  ΒΡΑΔΗΣ