Η Συντονιστική Επιτροπή Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος αντιμετωπίζει με «συμπάθεια» την τοποθέτηση πρώην Υπηρεσιακού Πρωθυπουργού,  ο οποίος παρά την πολυετή δικαστική του πείρα, οδηγήθηκε στην πρωτοποριακή  διαπίστωση, μόλις το 2016, (προφανώς μετά από εμβριθή μελέτη) ότι το δικηγορικό σώμα αποτελεί εμπόδιο για την απονομή της δικαιοσύνης, και παρουσιάζει μάλιστα δυσκαμψία και σε κάθε αλλαγή. Ίσως πρέπει να πληροφορηθεί ότι το αντίθετο είναι αληθές. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι στηρίζει πάντοτε τις μεγάλες αλλαγές και απέχει νομίμως όταν αυτό είναι επιβεβλημένο, για να υπερασπίσει την επαγγελματική του οντότητα και αξιοπρέπεια.