Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας  εκφράζει την βαθύτατη ανησυχία του για το ζήτημα των σκουπιδιών που έχουν κατακλύσει την Κέρκυρα. Εκτιμά ότι δεν διακυβεύεται μόνο η δημόσια υγεία αλλά έχει τεθεί πλέον σε τροχιά πρόκλησης ανήκεστης βλάβης η οικονομική ζωή του τόπου με αυτονόητες τις συνακόλουθες κοινωνικές επιπτώσεις.
 Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου αλλά και του κοινωνικού του καθήκοντος αποφάσισε κατά την σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. αυτού  να προχωρήσει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια κατά παντός που διαχρονικά ενέχεται στην  δημιουργία της ενεστώσας παράνομης και απαράδεκτης κατάστασης. Ειδικότερα αποφάσισε, πριν προχωρήσει στις ενδεδειγμένες δικαστικές ενέργειες, να ζητήσει άμεσα ακρόαση από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κέρκυρας, να ζητήσει ενημέρωση από τον Δήμαρχο Κέρκυρας αλλά και οποιονδήποτε άλλο   θεσμικό κοινωνικό φορέα που ενδιαφέρεται να συμβάλλει στην κατεύθυνση αυτή.
 
                                                   Κέρκυρα 21.6.2016
                                        Ο Πρόεδρος του Δικ. Συλ. Κέρκυρας.

                                              ΓΙΑΝΝΗΣ  Γ.  ΒΡΑΔΗΣ