Για την κατάσταση που επικρατεί στο Δ/κο Πρωτ/κείο  Κέρκυρας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Κ. απέστειλε στον  Υπουργό Δικαιοσύνης την παρακάτω επιστολή
      ΠΡΟΣ
Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
       ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
       Κυρία Γενική Επίτροπο των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.

      Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
     Με την συνημμένη υπ΄αριθμ. πρωτ.322/2017 επιστολή της η κα Γενική Επίτροπος των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων ζήτησε την συνδρομή του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας προκειμένου  οι πολλές ακαταχώριστες υποθέσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας να καταχωρηθούν το συντομότερο δυνατόν στο νέο πληροφοριακό σύστημα (ΟΣΔΔΥ-ΔΔ).
     Όπως γνωρίζει το Υπουργείο από προηγούμενες αναφορές του Συλλόγου μας αλλά και από σχετικές ερωτήσεις βουλευτών Κέρκυρας, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας έχουν απομείνει δύο μόνο γραμματείς εκ των οποίων η μία, η προϊσταμένη, έχει ώριμο συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Μάλιστα, εξαιτίας της μη κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων, υπάρχουν συνεχείς απεργιακές κινητοποιήσεις  των δικαστικών υπαλλήλων και δεν διεξάγονται διοικητικές δίκες ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο 2016.
     Ο Σύλλογός μας ανταποκρινόμενος στο ανωτέρω αίτημα της Γενικής Επιτροπείας, έχει διαθέσει ήδη, πριν από ένα και πλέον μήνα, μία ασκούμενη δικηγόρο η οποία διαθέτουσα τις απαραίτητες  γνώσεις πληροφορικής, απασχολείται καθημερινώς στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας, με πλήρες ωράριο, στην ανωτέρω εργασία. Ταυτόχρονα, όμως, με την συνδρομή αυτή, ο Δ.Σ.Κ.  κατέστησε σαφή την θέση του ότι πρέπει, το συντομότερο δυνατόν, να καταβληθεί κάθε προσπάθεια, τόσο από την ηγεσία της Διοικητικής Δικαιοσύνης  όσο και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, για την ενίσχυση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας, έστω και με προσωρινή απόσπαση υπαλλήλων μέχρις ότου καλυφθούν οι απαραίτητες κενές οργανικές θέσεις που θα καθιστούν δυνατή την λειτουργία του.  Κινείται στη σφαίρα του παραλόγου να σταματά, επί της ουσίας, η λειτουργία ενός Διοικητικού Δικαστηρίου, με δύο τμήματα, ένα μεταβατικό στην Θεσπρωτία και πληθώρα σοβαρών υποθέσεων, ελλείψει γραμματέων, όταν το κυρίως ζητούμενο (και από τους δανειστές της χώρας)  είναι η επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, ιδίως της διοικητικής για τις διοικητικές – φορολογικές διαφορές!
      Ο Σύλλογός μας εκπληρώνει έτσι έμπρακτα, και με οικονομική του επιβάρυνση, τον θεσμικό του ρόλο, αφού αυτός είναι που καταβάλλει στην ασκούμενη  δικηγόρο που απασχολείται καθημερινά ως υπάλληλος στο Δ/κο Πρωτοδικείο την οφειλόμενη για την απασχόλησή της αμοιβή. Σημειώνεται εδώ ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σύλλογός μας υποκαθιστά το Ελληνικό Δημόσιο στις υποχρεώσεις του. Κατ΄επανάληψη  ο Σύλλογός μας έχει καλύψει λειτουργικές ανάγκες των δικαστηρίων της Κέρκυρας, ιδίως πριν μεταφερθούν τα Δικαστήρια στον νέο Δικαστικό Μέγαρο, (καθαρογραφή αποφάσεων, συντηρήσεις, καθαριότητα, θέρμανση, γραφική ύλη, ακόμη και λαμπτήρες) αλλά και στο νέο δικ.μέγαρο, όπως λ.χ. δαπάνες για την καθαριότητά του το διάστημα που δεν είχε εγκατασταθεί εργολάβος.
   Ενώ όμως αυτή είναι η επικρατούσα κατάσταση, ενώ κατ’ επανάληψη έχουμε οχλήσει για την επίλυση του προβλήματος του Δ/κου Πρωτοδικείου Κερκύρας, παρά τις διάφορες προφορικές διαβεβαιώσεις που έχουμε λάβει, τίποτα απολύτως δεν έχει γίνει στην πράξη. Και δεν αναφερόμαστε στην παρούσα στο επίσης οξύτατο πρόβλημα των κενών οργανικών θέσεων γραμματέων στα πολιτικά δικαστήρια.
    Κατόπιν τούτου, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας, μετά την συμπλήρωση διμήνου, ολοκληρώνει και τερματίζει την συνδρομή του στην αντιμετώπιση των προβλημάτων λειτουργίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας, υποκαθιστώντας το Ελληνικό Δημόσιο, έχοντας την αίσθηση ότι προσφέραμε την μέγιστη δυνατή από εμάς βοήθεια. Δυστυχώς, φαίνεται πως όλοι οι αρμόδιοι «βολεύονται» με τέτοιες εμβαλωματικές λύσεις.
 Καλούμε, συνεπώς, τόσο το Υπουργείο όσο και την ηγεσία της Διοικητικής Δικαιοσύνης να αντιμετωπίσουν άμεσα το πρόβλημα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας εάν επιθυμούν την συνέχιση της λειτουργίας του.

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        

                               ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΑΔΗΣ