Σάββατο 1 Απριλίου 2017, ώρα 11:00
Αίθουσα εκδηλώσεων ξενοδοχείου Metropol, οδός Ρούσβελτ, αριθ. 14, Λάρισα