Με επιτυχία διεξήχθη το Σεμινάριο για όλα τα θέματα του ΕΦΚΑ  που απασχολούν τις/τους συναδέλφους Δικηγόρους, με εισηγητή τον κορυφαίο του είδους, τον Δικηγόρο-Πρόεδρο Εμμίσθων Δικηγόρων Ελλάδας-μέλος του Δ.Σ. του Δ.Σ.Α.- Διευθυντή Γ' Νομικής Υπηρεσίας  ΕΦΚΑ, κ. Ανδρέα Κουτσόλαμπρο. Τον Ευχαριστούμε.