ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2018 ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΕΣ ΕΞΑΛΕΙΨΕΙΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
(Ώρα 10:00- 13:00)

 ΙΟΥΛΙΟΣ 2018    
ΔΕΥΤΕΡΑ 2/7/2018    
ΠΕΜΠΤΗ 5/7/2018    
ΤΡΙΤΗ 10/7/2018    
ΠΕΜΠΤΗ 12/7/2018    
ΔΕΥΤΕΡΑ 16/7/2018    
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/7/2018    
ΠΕΜΠΤΗ 26/7/2018    
ΔΕΥΤΕΡΑ 30/7/2018

 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018
ΠΕΜΠΤΗ 2/8/2018    
ΔΕΥΤΕΡΑ 6/8/2018    
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/8/2018    
ΔΕΥΤΕΡΑ 13/8/2018    
ΔΕΥΤΕΡΑ 20/8/2018    
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/8/2018    
ΤΡΙΤΗ 28/8/2018    
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/8/2018

 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
ΔΕΥΤΕΡΑ 3/9/2018    
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/9/2018    
ΤΡΙΤΗ 11/9/2018    
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/9/2018