πηγή : ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι νόμοι 4619/2019 (ΦΕΚ Α΄95) και 4620/2019 (ΦΕΚ Α΄96) για την κύρωση του νέου Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντίστοιχα. Οι νέοι κώδικες θα αρχίσουν να εφαρμόζονται απο την 01.07.2019.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΕΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ