ΠΗΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2590 τεύχος Β' 27-6-2019 η απόφαση με αρ. 49207 για τον Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων, εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λπ. για τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, καθώς και του τρόπου καταβολής τους.

Πατήστε εδώ για ΦΕΚ