Σύμφωνα με τον ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α’ 104/30-05-2020 μέρος Ι, Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης) και συγκεκριμένα το άρθρο 74 παρ. 4, σας αποστέλλουμε την Πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου Κέρκυρας για τον χρονικό καταμερισμό των υποθέσεων της Ειδικής Διαδικασίας που πρόκειται να δικαστούν την Τρίτη 9/6/2020.

 Σημειώνεται ότι η παρουσία όλων των πληρεξουσίων δικηγόρων κρίνεται υποχρεωτική, πλην των περιπτώσεων εκείνων όπου έχουν καταθέσει κοινή δήλωση αναβολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 παρ. 4.

 ΕΠΙΣΗΜΑΊΝΕΤΑΙ ότι οι αριθμοί πινακίου που ενδεχομένως να έχετε σημειώσει στο παρελθόν ΔΕΝ ισχύουν και ως εκ τούτου καλείσθε να ελέγξετε εκ νέου τους αριθμούς στα συνημμένα πινάκια ανά διαδικασία.

 Εκ της Γραμματείας του Πρωτοδικείου

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ