- Πράξη Προέδρου Πρωτοδικών Κέρκυρας 81/2020 εκουσία (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

 - Πράξη Προέδρου Πρωτοδικών Κέρκυρας 82/2020 Πολυμελές (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

- Πράξη Προέδρου Πρωτοδικών Κέρκυρας 83/2020 Τακτική

- Πράξη Προέδρου Πρωτοδικών Κέρκυρας 84/2020 Ειδική