ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ        
ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
 
Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ανακοινώνει την έναρξη στις 18.06.2020 της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας και λήξη στις 27.07.2020 στην αριθμ.οικ.89086/05.06.2020 (Α.Δ.Α.: Ψ6Θ2ΟΡ1Φ-ΠΕΚ) προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, καθώς την  Τετάρτη 17/6/2020 δημοσιεύθηκε στις Εφημερίδες της Πάτρας, ΓΝΩΜΗ και ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, περίληψη της ως άνω προκήρυξης.

Η παρούσα να αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (http://www.apd-depin.gov.gr ).

Πάτρα,     18.06.2020
 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ