Σε συνέχεια της από 23-1-2020 ανακοίνωσης - πρόσκλησης της επιτροπής Καταστροφής Αρχείου του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και μετά την μερική αναστολή των εργασιών του Δικαστηρίου από 15-3-2020 έως 31-5-2020 λόγω πανδημίας, παρατείνουμε την προθεσμία για την παραλαβή κάθε εγγράφου που είναι χρήσιμο από τις δικογραφίες που πρόκειται να καταστραφούν ετών 2004- 2010 Σχηματισμού Διαφορών Ουσίας και Ακυρωτικού Σχηματισμού μέχρι 15-7-2020.

Ιωάννινα 1-6-2020
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΡΥΣΗΙΣ ΜΑΚΡΗ