Λαμβανομένων υπόψη:

α) της υποχρέωσης για τήρηση των μέτρων που προβλέφθηκαν στο από 24-4-2020 πρακτικό της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας για λοιμοξιωγόνους παράγοντες λόγω της πανδημίας του ιού Sars CoV2, και δη αυτών που αφορούν: τον, εντός των αιθουσών και των εν γένει περίκλειστων χώρων, ανώτατο αριθμό εισερχομένων, δηλαδή 1 άτομο ανά 10 τ. μ. και την τήρηση ελάχιστης απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των προσώπων, και

β) του γεγονότος ότι το Ειρηνοδικείο Κέρκυρας διαθέτει μόνο μία αίθουσα ακροατηρίου στον δεύτερο όροφο

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

ότι προς αποφυγή συνωστισμού και προς διαφύλαξη της δημόσιας υγείας των παρευρισκομένων (Ειρηνοδικών, Γραμματέων, πληρεξουσίων Δικηγόρων, διαδίκων), θα ισχύσουν τα κάτωθι:

Α) Το πινάκιο της δικασίμου της 1ης Ιουλίου 2020 χωρίζεται ως εξής: Στις 9.00 θα συζητηθεί η υπόθεση της Τακτικής.

Από 09.45 έως 10.00 θα κριθούν τα αιτήματα αναβολής των υποθέσεων των ασφαλιστικών μέτρων, καθώς και οι δηλώσεις παραίτησης από δικόγραφο και συμβιβασμοί ενώ παρακαλούνται οι συνήγοροι να προσέλθουν την ίδια ώρα προς ενημέρωση του Δικαστηρίου για πιθανές ματαιώσεις.

 

Από 10.00 θα συζητηθούν οι υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων.

 

Β) Εντός της αίθουσας του ακροατηρίου θα παραμένουν μόνο τα πρόσωπα που μετέχουν στην υπόθεση που εκδικάζεται κάθε φορά και στην αμέσως επόμενη από αυτήν. Οι μετέχοντες στις λοιπές υποθέσεις θα πρέπει να αναμένουν πέριξ του κτιρίου όπου στεγάζεται το Ειρηνοδικείο και να προσέρχονται στο ακροατήριο όταν έλθει η σειρά της υπόθεσης τους.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και τη δεδομένη κατανόηση σας.

 

Κέρκυρα, 30-06-2020

Η Ειρηνοδίκης έδρας του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας Περγάντου Νικολέττα

Ειρηνοδίκης Δ’ τάξης