Το ΔΣ του ΔΣΚ απεφάσισε την αποχή των μελών του από όλα τα καθήκοντα τους την Τετάρτη 08/03/2023, συμμετέχοντας στην πανελλήνια απεργία, που έχει κηρυχθεί λόγω του τραγικού ατυχήματος των Τεμπών.
Θα εξαιρούνται της αποχής υποθέσεις με πράξεις που είναι κοντά στην παραγραφή η που έχουν προφυλάκιση της οποίας συμπληρώνεται το 18μηνο, καθώς και η άσκηση ένδικων βοηθημάτων η ένδικων μέσων που συμπληρώνεται η προθεσμία ασκήσεως τους (εφέσεις, ανακοπές, αγωγές, προτάσεις νέας τακτικής κλπ) κ.ο.κ.