ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
            
                Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
                                               
 Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Κέρκυρας,  συμμετέχει  στην  24ωρη

  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ      Α  Π  Ε  Ρ  Γ  Ι  Α
 
που κήρυξε η   Α.Δ.Ε.Δ.Υ.   την

  Τετάρτη  8   ΜΑΡΤΙΟΥ   2023                           
                      

                         Για το Δ.Σ.  

Η  Πρόεδρος                        Η  Γραμματέας                                         
Αγγελική Κοντοστάνου            Ελένη Ρέγγη