Φάκελος Aσφαλιστικά θέματα Συλλόγου

Έγγραφα

Toggle Τίτλος Ημερομηνία Λήψη
default ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (906 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη
default ΕΦΚΑ: Διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών (709 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη
default ΕΦΚΑ - Μείωση εισφοράς κατά 50% ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης (710 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη
pdf ΕΦΚΑ - Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών από 01.01.2018 (534 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 252 KB)
pdf ΕΦΚΑ - Οδηγίες χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας απο τον ΕΦΚΑ (692 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 456 KB)
default ΕΦΚΑ - Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για την επιστροφή/συμψηφισμό ασφαλιστικών εισφορών (693 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη
pdf Πίνακες και παραδείγματα ασφαλιστικών εισφορών μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 61502/3399/30.12.2016 (662 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 463 KB)
pdf Η αποτίμηση του ασφαλιστικού (Ν.4387/2016) (572 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 749 KB)
pdf Υπόδειγμα μηνιαίας εισφοράς ΕΦΚΑ (910 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 160 KB)
pdf ΕΦΚΑ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (871 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 910 KB)
pdf Εγκύκλιος ΕΦΚΑ- Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 01/01/2017 (667 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 423 KB)
default Εγγραφή άμεσου μέλους ΤΥΔΕ (1344 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη
default Εγγραφή ασκουμένου (ΤΥΔΕ) (1519 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη
default Εγγραφή παιδιού (ΤΥΔΕ) (1462 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη
default Εγγραφή συζύγου (ΤΥΔΕ) (1351 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη
default Αίτηση για νέο ατομικό βιβλιάριο υγείας (ΤΥΔΕ) (2558 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη
pdf Πρακτικά της Διοικούσας επιτροπής νομικών του ΕΤΑΑ (2513 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 33 KB)
pdf Κανονισμός παροχών και εισφορών των μελών του Τ.Υ.Δ.Ε. (2059 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (pdf, 91 KB)
default Αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας (2180 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη
έγγραφο Κατάσταση συμβεβλημένων ιδιωτικών κλινικών νομού Αττικής με το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Ε. (2595 μεταφορτώσεις) δημοφιλές Λήψη (doc, 93 KB)
Κύλιση στην Αρχή