1911 - 1924

Νικόλαος Μαρκέτης

1924 - 1933

Σπυρίδων Λάσκαρης

1933 - 1946

Γεράσιμος Σκαλτσούνης

1946 - 1961

Θεόδωρος Μακρής

 

1961 - 1977

Στέφανος Φακιολάς

 

 

1977 - 1978

Στέφανος Κουρής

 

1978 - 1984

Αντώνιος Μπάκολης

1984 - 1993

Χρύσανθος Σαρλής

1993 - 1996

Χρήστος Κασίμης

1996 - 1999

Σπυρίδων Δαπέργολας

1999 - 2007

Γεώργιος Καρύδης

2007 - 2008

Αναστάσιος Νάκος

2008 - 2017

Ιωάννης Βραδής

2018 -2021

Γιώργος Καλούδης

2022-2025

Ιωάννης Κοντός