ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΟΜΟΦΩΝΗ

ΤΟΥ  Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

16-11-2020

 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που του παρέχει ο νόμος (άρθρο 90 Κώδικα περί Δικηγόρων) στις οποίες περιλαμβάνεται η υπεράσπιση των αρχών και κανόνων του κράτους δικαίου, καθώς και η γνώμη για κοινωνικά ή πολιτικά θέματα έντονου νομικού ενδιαφέροντος, εκφράζει την έντονη ανησυχία του και την κάθετη αντίθεσή του στη  με  αρ. 1029/8/18 (ΦΕΚ 5046 Β’/ 14-11-2020) απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία απαγορεύονται όλες οι δημόσιες υπαίθριες συγκεντρώσεις άνω των τριών ατόμων σε ολόκληρη τη χώρα, από τις 15 μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2020.

 

Το δικαίωμα στη δημόσια συνάθροιση είναι συνταγματικά προστατευμένο στο άρθρο 11 του Συντάγματος. Στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται και ο τρόπος με τον οποίο περιορίζεται η άσκηση του δικαιώματος αυτού, δηλαδή μόνο αν «επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, σε ορισμένη δε περιοχή, αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, όπως νόμος ορίζει». Με δεδομένο ότι οι διατάξεις που περιορίζουν συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα πρέπει να ερμηνεύονται στενά, παρατηρητέα τα εξής:

 

α) Κατά σαφή διατύπωση του άρθρου 11 παρ.2 του Συντάγματος, λόγοι δημόσιας υγείας δεν δικαιολογούν την απαγόρευση άσκησης του δικαιώματος της συνάθροισης.

 

β) Η απαγόρευση δημόσιας συνάθροισης από την αστυνομική αρχή πρέπει να γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση και να αφορά συγκεκριμένη συνάθροιση που σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Η γενική-καθολική απαγόρευση συναθροίσεων σε ολόκληρη την επικράτεια αποτελεί ανεπίτρεπτη αναστολή του άρθρου 11 παρ.2. του Συντάγματος με απλή διοικητική πράξη και μάλιστα αστυνομική διαταγή.

 

γ) Η γενική - καθολική απαγόρευση δημόσιων συναθροίσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον σύμφωνα με το άρθρο 48 του Συντάγματος για την κατάσταση πολιορκίας, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις συνταγματικές εγγυήσεις που προβλέπονται σε αυτό: Η απόφαση λαμβάνεται από τη Βουλή, μόνο σε περιπτώσεις «...πολέμου, επιστράτευσης [...], άμεσης απειλής της εθνικής ασφάλειας, καθώς και αν εκδηλωθεί ένοπλο κίνημα για την ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος» και σε καμία περίπτωση για την καταπολέμηση επιδημίας και για μέγιστη διάρκεια που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 ημέρες.

 

δ) Η   με αρ. 1029/8/18 (ΦΕΚ 5046 Β’/ 14-11-2020) απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας  συνιστά ανεπίτρεπτη παράβαση  του άρθρου 11 παρ. 2 του Συντάγματος αφού πραγματοποιείται για λόγους που δεν προβλέπονται στο Σύνταγμα και εμπεριέχει τη δυνατότητα αόριστης διάρκειας αυτής καθώς μετά την παρέλευση του 4ημέρου της διαταγής μπορεί να εκδοθεί νέα όμοια, αφού η επιδημία θα εξακολουθεί να είναι παρούσα.

 

Η  παραπάνω αστυνομική διαταγή συνιστά επομένως αντισυνταγματική εκτροπή και πρέπει άμεσα να ανακληθεί. Καλούμε την κυβέρνηση να ενεργήσει άμεσα προς αυτή την κατεύθυνση.

 

Ο Πρόεδρος

Γιώργος  Ν.  Καλούδης

 

Η Γεν. Γραμματέας

Χρυσ. Βαρότση

 

Τα μέλη

Ηλίας Πλασκασοβίτης

Σπυρίδων Βαρθολομαίος

Σπύρος-Μάριος  Παγκράτης

Ιωακείμ Γεωργούδης

Αλέκος Παπαδάτος

Σπύρος Γκόγκος

 

Για έκδοση ανακοίνωσης υπέβαλαν αίτηση και οι συνάδελφοι κ.κ.:

     Νικομάνης Διονύσιος                 Βαρότση Χρύσα

    Παπαδάτος Αλέξανδρος             Αλαμάνου Αλεξάνδρα

    Γκουλιούμης Νικόλαος              Ευφημία Τσαγγαλίδου

        Παϊπέτης Διονύσιος                   Σκιαδόπουλος Σπυρίδων

         Χειμαριού Φωτεινή                   Μάρτης Ιωάννης

         Κοσμά Αλεξάνδρα                      Σταθόπουλος Νικόλαος

         Αγιώτατος Γεώργιος                  Άνθης Χρήστος