Ενόψει της  έναρξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στο ΕΤΑΑ, από 19/3/2012 και προκειμένου να διευκολύνουμε αφενός τους ασφαλισμένους μας και αφετέρου τους ιατρούς και φαρμακοποιούς, σας ενημερώνουμε τα κάτωθι :


H συνταγογράφηση για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, αρχής γενομένης από 19 Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα, θα γίνεται υποχρεωτικά και μόνο από το site :
www.e-syntagografisi.gr ( όπως γίνεται με τους Τομείς του ΕΟΠΥΥ) και θα αφορά κάθε τομέα υγείας του ΕΤΑΑ, χωριστά
Αν υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και συνεπώς αδυναμία ηλεκτρονικής συνταγογράφησης – και μόνο τότε – η συνταγή θα συνταγογραφείται στα συνταγολόγια του ΕΤΑΑ.  Αυτό έχει ως καταληκτική ημερομηνία την 1/6/2012 , οπότε και θα λάβετε νεότερη ανακοίνωση.
Ποιοι γιατροί έχουν την δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για το ΕΤΑΑ
Α) Όλοι οι συμβεβλημένοι ιατροί του ΕΤΑΑ. Όσοι απ΄αυτούς δεν είναι πιστοποιημένοι στην ΗΔΙΚΑ, θα πρέπει να πιστοποιηθούν
Β) Όλοι οι συμβεβλημένοι ιατροί του ΕΟΠΥΥ
Γ) Όλοι οι ιατροί που δεν είναι συμβεβλημένοι και  θέλουν να συνταγογραφούν για το ΕΤΑΑ, αρκεί να πιστοποιηθούν στην ΗΔΙΚΑ
Για να πιστοποιηθεί κάποιος στην ΗΔΙΚΑ, θα πρέπει να μπεί στο site : https://register.e-syntagografisi.gr
Η κατάθεση από τους φαρμακοποιούς, τόσο των ηλεκτρονικών όσο και των χειρόγραφων συνταγών, θα γίνεται όπως και σήμερα, ξεχωριστά σε κάθε τομέα υγείας του ΕΤΑΑ.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΦΑΝΗΣ  ΡΗΓΑΤΟΣ

 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ένας από τους βασικούς στόχους του Ε.Τ.Α.Α. από τη σύστασή του, ήταν ο εξορθολογισμός των δαπανών σε κάθε επίπεδο.
Στα πλαίσια του στόχου αυτού, σας ενημερώνουμε ότι το Ε.Τ.Α.Α. από την 19/03/2012 εφαρμόζει το σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, το οποίο:
-    Θα παρέχει τη δυνατότητα στη Διοίκηση και στους Τομείς Υγείας, πλήρους ελέγχου σχετικά με τη φαρμακευτική δαπάνη.
-   Θα συμβάλει στη μείωση της γραφειοκρατίας και την απαλλαγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ε.Τ.Α.Α. από κάθε επιπλέον ταλαιπωρία, καθώς δεν θα απαιτείται έλεγχος και έγκριση για συνταγές ποσού μεγαλύτερου των 150 €.
-    Θα παρέχει τη δυνατότητα στους Τομείς Υγείας του Ε.Τ.Α.Α. για ταχύτερη πληρωμή των οφειλομένων προς όλους τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους.
-    Θα συμβάλει στη μείωση του κόστους της φαρμακευτικής δαπάνης των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α., καθώς με αυτό τον τρόπο η συνταγογράφηση καθίσταται πλέον απόλυτα ελέγξιμη από τις υπηρεσίες του Ταμείου, που θα έχουν άμεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες των αρχείων της εφαρμογής (Ιατρών, Φαρμακοποιών, φαρμάκων, συνταγών κλπ).
-    Θα είναι υποχρεωτική για όλους τους Ιατρούς και Φαρμακοποιούς που επιθυμούν να συνταγογραφούν για τους ασφαλισμένους του Ε.Τ.Α.Α.
Έχουμε την πεποίθηση ότι μία συντονισμένη προσπάθεια ανάμεσα στο Ε.Τ.Α.Α. και στους Τομείς του, τα μέλη όλων των Φαρμακευτικών και Ιατρικών Συλλόγων και σε συνεργασία με τους ασφαλισμένους, θα επιτύχουμε το στόχο μας, που δεν είναι άλλος από μία ποιοτικότερη κοινωνική ασφάλιση, η οποία θα συμβάλει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους ασφαλισμένους και κατ’ επέκταση στην επίτευξη ευημερίας του κοινωνικού συνόλου.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ