Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι σύμφωνα με την υπ'αριθ. 166/26-1-2012. θέμα 22. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΑ, η εισαγωγή των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ σε δημόσια νοσοκομεία, θα πραγματοποιείται με την αφαίρεση του σχετικού αποκόμματος από το βιβλιάριο παρακλινικών εξετάσεων, το οποίο ισχύει και ως εισιτήριο,όπως  ισχύει γιο τον Τομέα Υγείας Υγειονομικών.
Η παραπάνω απόφαση έχει ήδη υιοθετηθεί από τον τομέα Υγείας Υγειονομικών προς αποφυγή ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων του προκειμένου για την έκδοση εισιτηρίου.