Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας εκφράζει για ακόμα φορά την  έκπληξη και συνάμα την  διαμαρτυρία του για τον παρατηρούμενο, μη διορισμό δικηγόρων – μελών του Συλλόγου μας ως δικαστικών αντιπροσώπων στα εκλογικά κέντρα της Κέρκυρας και την κάλυψη σημαντικού αριθμού θέσεων με δικηγόρους άλλων Συλλόγων ή δικαστικούς γραμματείς άλλων περιοχών. Είναι χαρακτηριστικό ότι, από τους τριάντα (30) διορισθέντες αναπληρωματικούς δικαστικούς αντιπροσώπους, οι είκοσι δύο (22) είναι δικηγόροι από τους Δικηγορικούς Συλλόγους Αθηνών και Θεσσαλονίκης, γεγονός που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την εκφρασθείσα βούληση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον περιορισμό της οικονομικής δαπάνης των εκλογών στην κρίσιμη περίοδο της δημοσιονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα μας.

Ο Πρόεδρος του Δ..Σ.                                        Ο  Γεν. Γραμματέας
Γιάννης Γ. Βραδής                                              Σπύρος  Φαϊτάς.