Ρύθμιση οφειλών σε δόσεις (ως 36 δόσεις) με κατώτερο ποσό μηνιαίας δόσης για κάθε Τομέα 200€ και έκπτωση 20% στα πρόσθετα τέλη, με προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση καταβολής του σχετικού παράβολου και της καταβολής της εκάστοτε τρέχουσας ασφαλιστικής εισφοράς κατά τη διάρκεια της ρύθμισης.

Η εφάπαξ εξόφληση της οφειλής έχει έκπτωση 40% στα πρόσθετα τέλη.
Επιλέξτε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση για τη ρύθμιση

Επιλέξτε εδώ για να κατεβάσετε το υπόδειγμα για τη συμπλήρωση του γραμματείου είσπραξης ΕΤΕ