Αξιότιμε κ. Πρόεδρε

       Με την παρούσα μας επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε και εγγράφως για ορισμένα προβλήματα που άπτονται της ομαλής λειτουργίας του Πρωτοδικείου της Κέρκυρας τα οποία προβλήματα είχαμε την ευκαιρία να αναφέρουμε και στον  Αρεοπαγίτη κ. Ζερβομπεάκο που πρόσφατα διενήργησε επιθεώρηση στα Δικαστήρια της Κέρκυρας.
Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στο

χρόνιο πρόβλημα που δημιουργείται στην διοίκηση και εν γένει λειτουργία του Πρωτοδικείου της Κέρκυρας από την συνεχή αλλαγή των Προέδρων Πρωτοδικών  οι οποίοι, συνήθως, δεν παραμένουν ούτε ένα έτος στη θέση τους. Είναι, φρονούμε, αυτονόητο πως όταν ο διευθύνων το Πρωτοδικείο Πρόεδρος δεν παραμένει στην θέση του τουλάχιστον επί μία διετία, όταν γνωρίζει πως σε λίγο χρονικό διάστημα θα μετατεθεί ξανά, πολύ δύσκολα μπορεί να υπάρξει ουσιαστική διοίκηση. Έτσι, δημιουργούνται  ή επαναλαμβάνονται διοικητικές δυσλειτουργίες και χρόνια προβλήματα.
  Ανάλογης ποιότητας είναι και το πρόβλημα που παρατηρείται από την συνεχιζόμενη ολοκληρωτική στελέχωση  του Πρωτοδικείου Κέρκυρας από  πολύ νέους  και κατά τεκμήριο άπειρους δικαστές. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την προαναφερόμενη συνεχή εναλλαγή Προέδρων  έχει επιπτώσεις στην ποιότητα της απονεμομένης δικαιοσύνης.  Είναι ανάγκη  να υπηρετούν  στο Πρωτοδικείο, επί μακρότερο χρονικό διάστημα, και  ορισμένοι έμπειροι δικαστές. Η παρουσία τους θα αποβεί πολλαπλά ευεργετική και για τους νέους συναδέλφους τους  και για την  λειτουργία του Πρωτοδικείου σε όλα τα επίπεδα.

Ευελπιστούμε ότι οι ανωτέρω επισημάνσεις μας θα ληφθούν  αρμοδίως υπόψη και θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.


                                                                Με  τιμή

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.                                   Ο  Γεν.  Γραμματέας

 

ΓΙΑΝΝΗΣ  Γ.  ΒΡΑΔΗΣ                                   ΣΠΥΡΟΣ  ΦΑΪΤΑΣ