ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ 24-9-2008 Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2 ΜΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΓΝΩΣΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ www.dsc.gr
ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Σ.Κ.