Ο Υπουργός Δικαιοσύνη, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χάρης Καστανίδης με έγγραφο που απέστειλε στο Υπουργείο Εξωτερικών, υιοθέτησε τις απόψεις που ομόφωνα εξέφρασε η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, επί της αιτιολογημένης γνώμης που απηύθυνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελληνική Δημοκρατία με θέμα τους πιθανούς περιορισμούς της ελευθερίας εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών των δικηγόρων.
Επομένως η απάντηση της Ελληνικής Δημοκρατίας με το παραπάνω περιεχόμενο θα διαβιβασθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία και θα αποφασίσει αν τελικά η υπόθεση αχθεί ενώπιον του ΔΕΚ, για να κρίνει οριστικά το ζήτημα.