Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1044256 ΕΞ 11.3.2014
Κατάργηση των υποχρεώσεων του άρθρου 81 του ν. 2238/1994
Αθήνα, 11 Μαρτίου 2014
Αρ. Πρωτ. Δ12Α 1044256 ΕΞ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩN
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜ Α Α’Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 3375315-6
FAX : 210 3375001


ΕΠΕΙΓΟΝΘΕΜΑ: Κατάργηση των υποχρεώσεων του άρθρου 81 του ν. 2238/1994.


Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 26 του ν. 4223/2013 ορίζεται ότι από 1.1.2014 ο ν.2238/1994 και όλες οι κανονιστικές πράξεις και εγκύκλιοι που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού παύουν να ισχύουν.Συνεπώς, και οι υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων, κλπ., που προβλέπονταν στο άρθρο 81 του ν. 2238/1994, έπαψαν να ισχύουν από 1.1.2014.
Ο Διευθυντής
Π. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ